Βρίσκεστε στο Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS). Από εδώ μπορείτε να τροποποιήσετε το περιεχόμενο.Ενημερώνοντας το περιεχόμενο της εφαρμογής οι αλλαγές που πραγματοποιείτε γίνονται αυτόματα διαθέσιμες και ορατές σε όλους τους επισκέπτες και χρήστες του συστήματος, από όλα τα μέσα πρόσβασης σε αυτό (tablets, κινητά).

Δυνατότητες CMS:

  • Πρόσθεση - αφαίρεση – τροποποίηση Κεντρικών Κατηγοριών & Υποκατηγοριών
  • Πρόσθεση - αφαίρεση – τροποποίηση Διαδρομών
  • Πρόσθεση – αφαίρεση Πολυμεσικού Υλικού